அரசியல்செய்திகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தேசியப் பட்டியல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட சமன் ரத்னபிரிய

வெற்றிடமாகவுள்ள ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தேசியப் பட்டியல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட சமன் ரத்னபிரியவின் பெயர், இன்று தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவிற்கு அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

கலாநிதி ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன தனது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை இராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, அந்த பதவிக்கு சமன் ரத்னபிரிய பெயரிடப்பட்டுள்ளார்.

இந்த விடயத்தை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அகில விராஜ் காரியவசம் உறுதிப்படுத்தினார்.

ஜயம்பதி விக்ரமரத்னவின் இராஜினாமா கடிதம் சபாநாயகரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக நேற்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

Related Articles

Back to top button