...
நிகழ்வுகள்

ஐ.தே.கவின் தலைமையகத்தில் தீபாவளி தின நிகழ்வுகள்!

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைமையகமான சிறிகொத்தாவில் நேற்று கட்சியின் தலைவர் முன்னாளர் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க, பிரதி தலைவர் ருவான் விஜேவர்தன தலைமையில் தீபாவளி நிகழ்வு நடைபெற்றது.

தீபாவளி நிகழ்வுக்கான ஏற்பாடுகளை ஐ.தே.கவின் இரத்தினபுரி மாவட்ட அமைப்பாளர் எஸ்.ஆனந்தகுமார் உட்பட கட்சியின் தமிழ் உறுப்பினர்கள் குழு மேற்கொண்டிருந்ததுடன், இதன்போது தமிழ் பாரம்பரியத்துடனான கலாசார நிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெற்றன.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen