செய்திகள்

ஐ.பி.எல். மகளிர் கிரிக்கட் கண்காட்சி போட்டியில் இலங்கைக்கு சந்தர்ப்பம்

ஐ.பி.எல் கிரிக்கட் போட்டிக்கு அமைவாக நடைபெறவுள்ள கண்காட்சி மகளிர் கிரிக்கட் போட்டியில் இலங்கை மகளிர் கிரிக்கட் மகளிர் அணியின் தலைவி சமரி அத்தபத்துவக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்துள்ளது.

மூன்று அணிகள் கலந்துக் கொள்ள உள்ள இந்த போட்டியில் கலந்துக்கொள்வதற்கு ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கட் அணி தனக்கு அனுமதி வழங்கியிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார். இந்த போட்டி ஐ.பி.எல் ஆண்கள் போட்டின் இறுதி சுற்று போட்டி இடம்பெறும் காலப்பகுதியில் இந்த போட்டி இடம்பெறவுள்ளது. மே மாதம் 2 ஆம் திததி முதல் 13 ஆம் திகதி வரை இந்த போட்டி இடம்பெறவுள்ளது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com