செய்திகள்

ஒக்ஸ்போர்ட் தடுப்பூசியை பயன்படுத்த பிரித்தானியா அனுமதி

ஒக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட அஸ்ட்ராஜெனெகா கொரோனா தடுப்பு
மருந்தை தமது நாட்டில் பயன்படுத்தவதற்கு பிரித்தானியா அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

Related Articles

Back to top button
image download