மலையகம்

ஒன்று கூடிய க/மலைமகள் இந்து மத்திய கல்லூரியின் பழைய மாணவர் சங்கம்

 

க/மலைமகள் இந்து மத்திய கல்லூரியின் பழைய மாணவர் சங்க கூட்டம் இன்று கல்லூரி (31.03.2018 ) மண்டபத்தில் அதிபர் திரு.ரவிச்சந்திரன் அவர்களின் தலைமையில் நடைப்பெற்றது.இங்கு பாடசாலை கல்வி அபிவிருத்திப் பற்றி பல விடயங்கள் பேசப்பட்டன.
பழைய மாணவர் சங்கத்தின் செயலாளர்.திரு.ந.ஜெகதீஸ் அவர்கள் உரையாற்றும் போது பழையமாண வர்களின் பங்களிப்பு ஒரு பாடசாலையின் வளர்ச்சிக்கு எப்படி உறுதுணையாக இருக்கின்றது என்பதை சுட்டிக்காட்டினார். இக் கூட்டத்திற்கு வருகை தந்த பாடசாலை பழையமாணவர் சங்க உறுப்பினர்களை படங்களில் கீழே காணலாம்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button