செய்திகள்பதுளைமலையகம்

ஒரு வாரத்தின் பின் இன்று மீண்டும் பசறையில் எரிபொருள் விநியோகம்.

பசறை எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையத்திற்கு சுமார் 7 நாட்களின் பின் இன்றைய தினம் பெற்றோல் விநியோகிக்கப்பட்டதால் பசறையிலிருந்து பிபிலை செல்லும் வீதியில் சுமார் ஒரு மணி நேரம் வாகன நெரிசல் காணப்பட்டது

மேலும் பெற்றோல் பெற்றுக்கொள்வதற்காக பிற இடங்களில் இருந்து உந்துருளிகளும் முச்சக்கர வண்டிகளும் பாரிய அளவில் சுமார் 3 கிலோமீற்றர் தூரமான நீண்ட வரிசையில் வாகன சாரதிகள் வாகனங்களுடன் காத்திருந்ததை காணக்கூடியதாக இருந்ததோடு பசறை எரிபொருள் நிரப்பும் இரண்டு எரிபொருள் நிலையங்களிலும் டீஷல் இல்லை என்ற பதாதைகள் ஒட்டப்பட்டிருந்த போதிலும் நேற்றிலிருந்து டீஷலுக்காகவும் மிக நீணட வரிசையில் வாகன சாரதிகள் வாகனங்களுடன் காத்திருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது.

ராமு தனராஜா

Related Articles

Back to top button