செய்திகள்

கடன் மதிப்பீட்டில் இருந்து தரமிறக்கிய இலங்கை!

உலகளாவிய தரமதிப்பீட்டு நிறுவனமான Standard & Poor´s (S&P) இலங்கையை கடன் மதிப்பீட்டில் இருந்து மேலும் தரமிறக்கியுள்ளது.

இலங்கையின் கடன் தரமதிப்பீடு CC அந்தஸ்தில் இருந்து Selective Default (SD) ஆக தரமிறக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

Related Articles

Back to top button