...
செய்திகள்

கடுமையான தீர்மானங்களை எடுக்க தயாராகும் ஜனாதிபதி

நாட்டு மக்களின் அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக கடுமையான தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கு தான் தயார் என ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஸ தெரிவித்துள்ளார்.

”இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியாக என்னைத் தெரிவு செய்த மக்களின் அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக இதுவரை நாம் எதிர்கொண்ட தடைகளைக் கடந்து, புதிய பயணத்தை மேற்கொள்ள தயாராகவே உள்ளேன். அதற்காக கடுமையான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டி ஏற்பட்டாலும், அதற்கும் நான் தயாராகவே இருக்கின்றேன்” என ஜனாதிபதி கூறியுள்ளார்.

தான் இந்த நாட்டிற்காக செய்த சேவைகளில், ஒரு சிலதையேனும், தன்னை அவமதிக்கும் தரப்பினர் செய்திருக்கவில்லை என அவர் குறிப்பிடுகின்றார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen