...
நுவரெலியாமலையகம்

கடும் மழையினால் வெள்ளபெருக்கு

ஹட்டன் நோர்ட்டன் பிரிஜ் பிரதேசத்தில் கடும் மழையினால் பிரதேசம் முழுதும் வெள்ளத்தால் நிரம்பி இருப்பதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen