அரசியல்

கட்சி தாவியவர்களின் உறுப்புரிமையை அதிரடியாக இரத்துச் செய்த ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ..

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சியிலிருந்து பொதுஜன பெரமுனவுக்கும், ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக்கும் கட்சித்தாவிய தேசியப் பட்டியல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களர் ஐவரின் உறுப்புரிமையை சுதந்திரக்கட்சி அதிரடியாக இரத்துச் செய்துள்ளது.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான எஸ்.பி.திசாநாயக்க, டிலான் பெரேரா, ஏ.எச்.எம்.பௌசி, லக்ஷ்மன் யாப்பா அபேவர்தன, விஜித் விஜயமுனி சொய்சா ஆகியோரின் உறுப்புரிமைகளே இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுதந்திரக்கட்சி அறிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button
image download