செய்திகள்

கட்டுபெத்த அங்குலான பகுதியில் இரசாயன தொழிற்சாலையில் தீ பரவியுள்ளது.

கட்டுபெத்த அங்குலான பகுதியில் இரசாயன தொழிற்சாலையில் தீ பரவியுள்ளது.

எனினும் தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவர 12 தீயணைப்பு வாகனங்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக சேவை பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த தீப்பரவலினால் எவ்வித உயிரிழப்புக்களும் ஏற்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button
image download