செய்திகள்

கண்டி- நித்தவல- அருள்மிகு முத்துமாரியம்மன் திருக்கோயில் 

கண்டி மாநகரிலே கோயில் கொண்ட முத்துமாரியம்மா
கலங்கமில்லா மனநிலையை எமக்களிக்க வேண்டுமம்மா
எத்தனை இடர் வரினும் எதிர் கொண்டு வெற்றி பெறும் 
துணிவு தந்து உடனிருக்க வருவாயம்மா
நித்தவல ஊர்தனிலே இருந்தருளும் முத்துமாரியம்மா வீரத்தை எமக்களித்து வலுப்படுத்த வேண்டுமம்மா
அச்சமின்றி தலைநிமிர்ந்து நிம்மதியாய் வாழ்வதற்கு 
ஏற்ற வலிமை தந்து உடனிருக்க வருவாயம்மா
மலைசூழ்ந்த திருவிடத்தில் வீற்றிருக்கும் முத்துமாரியம்மா
மலைபோல துயர் வரினும் எதிர்கொள்ள வேண்டுமம்மா
நேர்மையும், ஒழுக்கமும் இணைந்த செல்வம் நாமடைய 
நிலைத்த வழிகாட்டி உடனிருக்க வருவாயம்மா
நிலைத்த நற்பெரு வாழ்வை அருளுகின்ற முத்துமாரியம்மா
நலன் நிறைந்த செல்வங்களை தந்தருள வேண்டுமம்மா
வறுமை நிலையில்லாத வளவாழ்வை வாழ்வதற்கு 
இடையூறு இல்லாத வழியமைத்து உடனிருக்க வருவாயம்மா
அறிவருவி பொங்கி யெழ அருளுகின்ற முத்துமாரியம்மா
அறிவுடனே உயர்ந்து விட எமக்கருள வேண்டுமம்மா
வெள்ளம் போல் நல்லுறவு பெருகியென்றும் நிலைத்துவிட
தவறாது அருள் செய்து உடனிருக்க வருவாயம்மா
வீரம், செல்வம், கல்வியினை அருளுகின்ற முத்துமாரியம்மா
எக்குறையுமில்லாமலுயர்வு தரவேண்டுமம்மா
இந் நாட்டில் முழு உரிமையுடன் வாழ்வதற்கு 
என்றும் துணையாக உடனிருக்க வருவாயம்மா.
ஆக்கம்- த.மனோகரன்.
துணைத் தலைவர்,
அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen