செய்திகள்

கண்டி மாவட்டத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பள போராட்டத்தில் மக்களின் ஆதரவு.

கண்டி பன்வில கெலாபொக்க, அலகொல்ல, கோமர, ஆகலை ஆகிய தோட்டங்களில் ஆயிரம் ரூபா
சம்பளம் கோரி கடை அடைக்கப்பட்டு வீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றி பறக்க
விடப்பட்டதோடு வியாபார நிலையங்களும் இன்று காலை 10: 00 மணியளவில் மூடப்பட்டு
ஆதரவு வழங்கப்பட்டது.
இரண்டு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தோட்ட
தொழிலாளர்கள் இன்று வேலைக்கு செல்லாது ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கோரி தங்களது
எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

Related Articles

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com