செய்திகள்

கரந்தகொல்ல நிலத்தடி மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் நிர்மாணப் பணிகளை ஜனாதிபதி பார்வையிட்டார்.

கரந்தகொல்ல நிலத்தடி மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் நிர்மாணப் பணிகளை ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள் இன்று (30) பார்வையிட்டார்.

இந்த மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் 120 மெகாவோட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன், அதன் நிர்மாணப் பணிகளை 2020ஆம் ஆண்டளவில் முழுமையாக நிறைவுசெய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button
image download