செய்திகள்

கல்வியற் கல்லூரி உள்ளீர்ப்பு தொடர்பில் வௌியாகியுள்ள முக்கிய தகவல்.

சகல கல்வியியற் கல்லூரிகளிலும் 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய பயிலுநர்களை
உள்ளீர்ப்பதற்கான நேர்முகத்தேர்வு விரைவில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்பிரகாரம் எதிர்வரும் 15 ஆம் திகதி புதிய பயிலுநர்களை உள்ளீர்ப்பதற்கான
நேர்முகத்தேர்வு ஆரம்பமாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வி அமைச்சு சற்று முன்னர் விடுத்த அறிக்கையில் இந்த வி்டயம்
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com