செய்திகள்

காடழிப்புடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு எதிராக வழக்கு.!

மஹியங்கனை லோகல்ஓய பகுதியில் இடம்பெற்ற காடழிப்புடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சுற்றாடல் அமைச்சு தெரிவிக்கின்றது.

மகாவலி அதிகாரசபை மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சின் அதிகாரிகள் இணைந்து, காடழிப்பு தொடர்பில் ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளதாக அமைச்சின் செயலாளர் விசேட வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்துள்ளார். சிற்சில இடங்களில் காடழிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளமை குறித்த அறிக்கையினூடாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கிணங்க, காடழிப்பு தொடர்பில் நீர்ப்பாசன மற்றும் மகாவலி அமைச்சிற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சின் செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

Related Articles

Back to top button