செய்திகள்

காலாவதியான சாரதி அனுமதி பத்திரங்களுக்கு விசேட சலுகைக்காலம்

காலாவதியான சாரதி அனுமதி பத்திரங்களை புதுப்பிப்பதற்கான கால எல்லை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. கொரோனா வைரஸ் பரவல் காரணமாக காலாவதியான சாரதி அனுமதி பத்திரங்களை புதுப்பிக்கமுடியாத சாரதிகளுக்கு 6 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து ஆணையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஏப்ரல் மாதம் முதலாம் திகதியிலிருந்து செப்டம்பர் மாதம் முதலாம் திகதி வரை அதற்கான அனுமதி கிடைக்கப்பெறுவதாக மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து ஆணையாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.

Related Articles

Back to top button
image download