...
கல்வி

கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவி விரிவுரையாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஆறுமுகம் மோஹனதர்சனி ..

கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் புவியியல் பாடத்திற்கு உதவிவிரிவுரையாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள விக்டன் U.D யை சேர்ந்த ஆறுமுகம் மோஹனதர்சனி க்கு மலையகம் .lk வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம் .

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen