செய்திகள்

கிழக்கு மாகாணத்தின் பல பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டன.

கிழக்கு மாகாணத்தின் இரண்டு பகுதிகள் உடன் அமுலாகும் வகையில் இன்று முதல்
தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

காத்தான்குடி பொலிஸ் பிரிவு மற்றும் கல்முனையில் 11 கிராம உத்தியோகத்தர்
பிரிவுகள் ஆகியன உடன் அமுலாகும் வகையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்க
தகவல் திணைக்களம் அறிக்கையொன்றின் மூலம் உறுதிப்படுத்தியது.

அதனடிப்படையில் , கல்முனை பகுதியில், கல்முனை – 1, கல்முனை – 1 C, கல்முனை –
1E, கல்முனை – 2, கல்முனை – 2 A, கல்முனை – 2B, கல்முனை – 3, கல்முனை – 3 A,
கல்முனைக்குடி – 1, கல்முனைக்குடி – 2, கல்முனைக்குடி – 3 ஆகிய கிராம
உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

வேகமாக பரவி வரும் கொவிட் தொற்றின் அச்சுறுத்தலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில்
இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button