ஆன்மீகம்

கிழக்கு மாகாணம்- மட்டக்களப்பு மாநகர்- அருள்மிகு மாமாங்கேசுவரர் திருக்கோயில்

ஆக்கம்- த.மனோகரன். துணைத் தலைவர், அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்.

 

மட்டுமா நகர்தனிலே கோயில் கொண்ட மாமணியே
ஆட்டிநிற்பாய் உலகினையே ஆட்கொள்வாய் எங்களையே
எட்டுத்திக்கும் திருவருளை ஏற்றி விடும் தலைமகனே
மட்டில்லா நன்மை தரும் மாமாங்கப் பிள்ளையாரே

எங்கும் இன்பம் நிறைந்து விட ஈந்திடைய்யா உன்னருளை
ஏங்கி நிற்கும் எங்களுககுத் துணையாவாய் நீயன்றோ
கங்கையம்மை முடிகொண்டு காத்தருளும் சிவன் மகனே
எங்கள் நலன் காத்திடவே துணைநீயே மாமாங்கப் பிள்ளையாரே

தம்பி திருமுருகன் வேல் கொண்டு எமக்கருள
தும்பிக்கை கொண்டவனே தேவனே அருளிடைய்யா
நம்பிக்கை உன்னடியே நலம் எமக்குத் தந்திடுவாய்
எம்மிதயம் கோயில் கொண்ட மாமாங்கப் பிள்ளையாரே

பெருவயிறு கொண்ட உந்தன் பேரருளை நாடுகின்றோம்
வரும் தீமை விலக்கிவிட வல்லமையை அருளிவிடு
அருகினிலே நீயிருக்க அச்சம் எமக்கில்லையைய்யா
கருத்தினிலே நீயிருப்பாய் மாமாங்கப் பிள்ளையாரே

கிழக்கிலங்கை கோயில் கொண்ட பார்வதியின் புத்திரனே
அழகுமிகு திருநகரின் ஆட்சிநிலை உன்னதன்றோ
ஈழ நம்நாட்டினிலே அமைதி எங்கும் நிலைத்துவிட
வாழ்வழித்து வழி வகுப்பாய் மாமாங்கப் பிள்ளையாரே

நன்மை யெங்கும் நிறைந்து விட நாமெல்லாம் நலமடைய
இன்னல், பகை, கொடுமை இல்லாது மறைந்து விட
தென்னை தரும் கனியாம் தேங்காய் மிக விரும்பும்
அண்ணலே சரணடைந்தோம் மாமாங்கப் பிள்ளையாரே.

 

Related Articles

Back to top button