செய்திகள்

குண்டு வெடிக்கவுள்ளமை குறித்து அதிகாரிகளுக்கு முன்னதாகவே தகவல்

குண்டு வெடிக்கவுள்ளமை குறித்து அதிகாரிகளுக்கு முன்னதாகவே தகவல் கிடைத்தது.

இருந்தும் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என பிரதமர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
image download