...
செய்திகள்

கேகாலை மாவட்டத்தில் அனர்த்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு  நிவாரண உதவி

கேகாலை மாவட்டத்தில் அனர்த்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை விரைவில் முன்னெடுக்குமாறு மாகாண ஆளுநர் அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை!
கேகாலை மாவட்டத்தில் அனர்த்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான நிவாரணங்கள் உட்பட அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளை விரைவில் பெற்று கொடுக்குமாறு மாகாண ஆளுநர் அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.
கேகாலை மாவட்டத்தில் மண்சரிவு ஏற்பட்ட பிரதேசங்களை சப்ரகமுவ மாகாண ஆளுநர் டிக்கிரி கொப்பேகடுவ நேரில் சென்று பார்வையிட்டதுடன்ää அதிகாரிகளுக்கு இவ்வாறு ஆலோசனை வழங்கினார்.
மேற்படி மாவட்டத்தில் அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்டுள்ள கன்னந்தொட்ட அங்குருவெல்ல கலிகமுவ  புஸ்சல்ல அபுதுகல  எந்துருவெலb ரம்புக்கன ஈரியகொல்ல ஆகிய பிரதேசங்களை சப்ரகமுவ மாகாண ஆளுநர் டிக்கிரி கொப்பேகடுவ நேற்றைய  நேரில் சென்று பார்வையிட்டதுடன் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான ஆடைகள் மற்றும் உலர் உணவு பொருட்களையும் வழங்கி வைத்தார். 

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen