செய்திகள்

கேகாலை மாவட்டத்தில் 4 கிராம சேவகர் பிரிவுகள் முடக்கம்

நாட்டில் மேலும் 4 கிராம சேவகர் பிரிவுகள் இன்று காலை 6.00 மணி முதல் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக இராணுவத்தளபதி ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

அதன்பிரகாரம், மாவனல்ல பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட இகுல்ஓய, மஹாவத்த ஆகிய கிராம சேவகர் பிரிவுகளும், தெஹியோவிட்ட பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட அல்கொட கிராம சேவகர் பிரிவில் டென்ஸ்வர்த் தோட்டமும் , கேகாலை பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட எலமட கிராம சேவகர் பிரிவும் இவ்வாறு தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை, கம்பஹா மாவட்டத்தின் கிரிபத்கொட பொலிஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட நாஹென பகுதி தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Related Articles

Back to top button