ஆன்மீகம்

கேகாலை வரக்காபொல பத்திரகாளியம்மன்.

ஓங்கார ஒலியெழுப்பி ஓடி வருகின்றாள் அன்னை..
உலகத்தையே காவல் செய்யப் பாடி வருகின்றாள்..
ஆடி வருகின்றாள் அன்னை அசைந்தாடி வருகின்றாள்..
அல்லல்களை போக்கிவிட நாடி வருகின்றாள்..

நாடிச் சென்று அவளடியைப் பற்றிடுவோமே..
நல்லருளைப் பெற்றிடவே விரைந்திடுவோமே..
கூடியாடிப் பாடிச் சென்று குதூகலிப்போமே..
அன்னை குவலயத்தைக் காத்திடவே வந்துவிட்டாளே..

துன்பமில்லை, துயரமில்லை என்று சொல்லுவோமே..
துணையிருக்க அன்னையவள் வந்துவிட்டாளே…
இன்பம் நிறை வாழ்வையினி வாழ்ந்திடுவோமே…
இனியெமக்கு அன்னையன்றோ துணையிருக்கின்றாள்.

மலைசூழ்ந்த கேகாலை மாவட்டத்தின்
வரக்காப்பொல நற்பதியில் எழுந்துவிட்டாளே..
கொலை வெறியும், கொடு பகையும் அன்னைமுன்னாலே
செயலிழந்து நிற்பதை நாம் கண்டிடுவோமே..

வந்தனை செய்தடிபணிந்து வாழ்த்துகின்றோமே…
மாமருந்தாம், பேரொளியாம் பத்திரகாளியம்மனை
வெந்து துடித்தரற்றுகின்ற வாழ்வு ஏனிங்கே- அன்னை
மீட்சி பெற வழியெமக்குக் காட்டிடும்போது.

ஆக்கம்- த.மனோகரன்.
துணைத் தலைவர்,
அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்.

Related Articles

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com