அரசியல்மலையகம்

கொட்டகலை கிறிஸ்லஸ்பார்ம் தொடக்கம் கே.ஜி.கே வரையிலான பாதை செப்பனிடும் பணி ஆரம்பித்துவைக்கபட்டது.

கொட்டகலை கிறிஸ்லஸ்பார்ம் தொடக்கம் கே.ஜி.கே வரையிலான பாதை செப்பனிடும் பணி இன்று இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் தலைமையில் ஆரம்பித்துவைக்கபட்டது.

Related Articles

Back to top button