நுவரெலியாமலையகம்

கொத்மலை – நவதிஸ்பண பகுதியில் 20 வயதிற்கு மேற்பட்டோருக்கு தடுப்பூசி வழங்கும் திட்டம் ஆரம்பம்.

நுவரெலியா மாவட்டம் கொத்மலை தேர்தல் தொகுதி நவதிஸ்பண சுகாதார அதிகாரி காரியாலயத்திற்கு உட்பட்ட
20 தொடக்கம் 30 வயதுக்கு இடைப்பட்டவர்களுக்கான தடுப்பூசி வழங்கும் வேலைத்திட்டமானது இன்றைய தினம் 22.09.2021 ஹபுகஸ்தலவை அன்னூர் ஆரம்பப் பாடசாலை வளாகத்தில் இடம்பெற்றது.

இதற்கான இளைஞர் யுவதிகள் பங்களிப்பானது பாராட்டத்தக்க வகையில் அமைந்திருந்தது.

– சல்மான், ஹபுகஸ்தலவை

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen