செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி தொடர்பாக அரசாங்கம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி.

மருத்துவ, தாதி மாணவர்கள் உள்ளிட்ட தரப்பினருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி வழங்குவது
தொடர்பில் அரசாங்கத்தினால் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

பல்வேறு துறையினரால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கைகளை கவனத்திற் கொண்டு
இதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவுள்ளதாக ஆரம்ப சுகாதார சேவை, தொற்று நோய்
மற்றும் கொவிட் தொற்று கட்டுப்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர் விசேட
வைத்திய நிபுணர் அமல் ஹர்ஷ டி சில்வா குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதற்காக விசேட வைத்திய குழுவொன்று ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்
தெரிவித்துள்ளார்.

சிறைச்சாலைகளில் கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளோர் மற்றும் ஊடகவியலாளர்களுக்கும்
கொரோனா தடுப்பூசியை ஏற்றுவது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக விசேட
வைத்திய நிபுணர் அமல் ஹர்ஷ டி சில்வா கூறியுள்ளார்.

அடுத்த மாதம் முதலாம் திகதி முதல் நாளாந்தம் 06 இலட்சம் பேருக்கு கொவிட்
தடுப்பூசியை செலுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கான அடிப்படை வசதிகள் தற்போது ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக விசேட வைத்திய
நிபுணர் அமல் ஹர்ஷ டி சில்வா குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எவ்வாறாயினும், நாட்டிற்கு கொவிட் தடுப்பூசி கிடைக்கும் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப
இந்த தொகையில் மாற்றம் ஏற்படலாமென அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

எதிர்வரும் முதலாம் திகதி முதல் நாட்டில் நான்காயிரம் மத்திய நிலையங்களில்
கொவிட் தடுப்பூசிகளை செலுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக ஆரம்ப சுகாதார சேவை,
தொற்று நோய் மற்றும் கொவிட் தொற்று கட்டுப்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர்
விசேட வைத்திய நிபுணர் அமல் ஹர்ஷ டி சில்வா குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Related Articles

Back to top button
image download