செய்திகள்

கொழும்பிலுள்ள ஹாட்வெயார் வர்த்தக நிலையங்களை மூடுமாறு கோரிக்கை!

கொவிட்19 நிலைமை காரணமாக கொழும்பின் பல வர்த்தக நிலையங்கள் வர்த்தக சங்கங்களின் கோரிக்கைக்கு இணங்க மூடப்பட்டுள்ளன. வணிக உரிமையாளர்களினதும் அவர்களது குடும்பத்தினரதும் பாதுகாப்பு கருதி இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி மக்களின் ஒன்றுகூடலைக் குறைப்பதற்காக பழைய சோனகத் தெரு, குவாரி வீதி, அப்துல் ஜபார் மாவத்தை, பண்டாரநாயக்க மாவத்தை மற்றும் வித்தியாலய மாவத்தை ஆகிய பிரதேசங்களில் அமையப் பெற்றுள்ள ஹாட்வெயார் நிலையங்களை நிலைமை சுமுகமாகும் வரை மூடி ஒத்துழைக்குமாறு அகில இலங்கை ஹாட்வெயார் வணிகர் சங்கம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen