கொழும்பு துறைமுகத்தின் கிழக்கு முனையம் விற்கவோ அல்லது குத்தகைக்கு விடப்படவோ மாட்டாது – ஜனாதிபதி

uthavum karangal

கொழும்பு துறைமுகத்தின் கிழக்கு முனையம் விற்கவோ அல்லது குத்தகைக்கு விடப்படவோ மாட்டாது; தொழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகளுக்கு ஜனாதிபதி உறுதி

தொடர்புடைய செய்திகள்