...
செய்திகள்

கொழும்பு மாநகர செட்டியார் தெரு அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்து விநாயகர் சுவாமி திருக்கோயில்

கொழும்பு மாநகர்தனிலே கோயில் கொண்ட விநாயகரே
கொடுமை களைந்தெம்மை வாழவைக்க வேண்டுமய்யா
முத்து விநாயகர் என்று பெயர் கொண்ட பெருமானே
முன்னின்று அருள்வழங்கி ஆதரிக்க வேண்டுமய்யா

செட்டியார் தெருவினிலே நிலைபெற்ற விநாயகரே
செருக்கற்ற மனநிலையை எமக்குத் தந்திடய்யா
சொந்தங்கள் உறுதிபெற அருள் வழங்கும் பெருமானே
சோதனையில் வெற்றி பெற அருளளிக்க வேண்டுமய்யா

சித்திரைப் புத்தாண்டில் தேரேறிவரும் விநாயகரே
சிந்தித்துச் செயற்படும் ஆற்றலை நீ தந்திடய்யா
முன்புறம் பெருநகரும் பின்புறம் அலை கடலும் கொண்ட எம் பெருமானே
முன்னேற்றம் தடைபடாத உறுதிநிலை வேண்டுமய்யா

தமிழ் மணக்கும் நல்லிடத்தில் அமர்ந்தருளும் விநாயகரே
தரணியிலே நம்குலத்தோர் தலைநிமிர வேண்டுமய்யா
தவறாது உடனிருந்து அதற்கருள்வாய் பெருமானே
தடுமாறா நிலையுமெமக்கு தந்தருள வேண்டுமய்யா

நம்பி வந்தோர் நலன் காக்கும் நாயகனே விநாயகரே
நம்பிக்கை நம்மனதில் உறுதி பெற வேண்டுமய்யா
சங்கடங்கள் வரும் போது தடுத்தருளும் பெருமானே
சக்தியற்ற மக்களுக்கு வலுவூட்ட வேண்டுமய்யா

பல கோயில் அருகு கொண்டு அமர்ந்தவரே விநாயகரே
பலம் பெற்று நலம் பெற்று நாம் வாழ வேண்டுமய்யா
வலிமை தந்து எதிர்கொள்ளும் வல்லமையின் பெருமானே
பாடிப் பணியும் எம் நலன் காப்பாய் எங்கள் நாயகா முத்து விநாயகரே.

ஆக்கம்- த.மனோகரன்.
துணைத் தலைவர்,
அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen