கல்விசெய்திகள்

கொவிட் பாதுகாப்புடன் கூடிய ஆரம்ப பாடசாலையொன்றின் வகுப்பறை.

கொரோனா பரவலை தடுக்கவும், மாணவர்களை கொரோனா தொற்றில் இருந்து பாதுகாக்கவும் யக்கமுள்ள – மாகெதர ஆரம்ப பாடசாலை வகுப்பறை ஒன்றில் செய்யப்பட்ட ஏற்பாடு இவ்வாறு அமைந்திருந்தது.

நன்றி : செல்வா

Related Articles

Back to top button