செய்திகள்

கொவிட் -19 தடுப்பூசிகள் இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் கோபால் பாக்லேவினால் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஸவிடம் கையளிக்கப்பட்டது.

இந்தியாவினால் இலங்கைக்கு தருவிக்கப்பட்ட கொவிட் -1 9 தடுப்பூசிகள் இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் கோபால் பாக்லேவினால் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஸவிடம் கையளிக்கப்பட்டது.

Related Articles

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com