ஆன்மீகம்

சிலாபம் – அருள்மிகு முன்னேசுவரம் திருக்கோயில்

வடமேல் மாகாணம் – புத்தளம் மாவட்டம் – சிலாபம் – அருள்மிகு முன்னேசுவரம் திருக்கோயில்

முன்னேசுவரப் பதியமர்ந்த மூத்தவனே சிவனே
முத்தமிழை எமக்களித்த பேரருளே ஐயா
அன்னை வடிவாம்பிகையுடன் அருளுகின்ற சிவனே
அச்சமில்லா நிம்மதியைத் தந்திடுவாய் ஐயா

 

வேதங்கள் போற்றுகின்ற முப்பொருளே சிவனே
வேதனைகள் போக்கிடவே வந்திடுவாய் ஐயா
பேதலித்து நிற்பவர்க்கு வழிகாட்டும் சிவனே
பேதமைகள் போக்கியெம்மைக் காத்திடுவாய் ஐயா

பூவுலகில் எமக்குத்துணை நீயன்றோ சிவனே
பூமகளின் மைந்தரெம்மைக் காத்திடுவாய் ஐயா
மூவுலகும் ஆளுகின்ற மூத்தவனே சிவனே
மூண்டு வரும் துன்பங்களைத் துடைத்தெறிவாய் ஐயா

நாடிவந்து உன்பாதம் சரணடைந்தோம் சிவனே
நல்லருளை வழங்கியெம்மை அணைத்திடுவாய் ஐயா
பாடித் துதித்துன்னை நாம் போற்றுகின்றோம் சிவனே
பார்த்து அருள் வழங்கியெம்மை ஆதரிப்பாய் ஐயா

இராமபிரான் பூசையினால் பெருமை கொண்ட சிவனே
இரவு பகல் துணையிருந்து பார்த்தருள்வாய் ஐயா
அறம் காத்து மறமழித்து அருளுகின்ற சிவனே
அச்சமில்லா நிம்மதியைத் தந்திடுவாய் ஐயா

சிலாபத் திருத்தலத்தில் கோயில் கொண்ட சிவனே
சிந்தை யெல்லாம் நிறைந்திருந்து அருளளிப்பாய் ஐயா
என்றுமெங்கள் நலன் காக்க வேண்டுமைய்யா சிவனே
எம்வாழ்வு உயர்வடைய உதவிடுவாய் ஐயா.

ஆக்கம்- த.மனோகரன்.
துணைத் தலைவர்,
அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்.

Related Articles

Back to top button