செய்திகள்

சீனாவிற்கான இலங்கை தூதுவர் நியமனம்.

சீனாவிற்கான இலங்கை தூதுவராக கலாநிதி பாலித்த கொஹன்ன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Related Articles

Back to top button
image download