செய்திகள்

சீமெந்துக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விலையை நிர்ணயித்து அதிவிசேட வர்த்தமானி ..

சீமெந்துக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விலையை நிர்ணயித்து அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய, உள்நாட்டு தயாரிப்பிலான 50 கிலோகிராம் நிறையுடைய சீமெந்து மூடையின் அதிகபட்ச சில்லறை விலையாக ஆயிரத்து ஐந்து ரூபா நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

சீமெந்து தூள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு இலங்கையில் பொதியிடப்பட்ட ஒரு மூடை சீமெந்தின் அதிகபட்ச சில்லறை விலை 950 ரூபாவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதியிடப்பட்டு இறக்குமதி செய்யப்படும் சீமெந்து மூடையின் அதிகபட்ச சில்லறை விலை 930 ரூபாவாகும்.

Related Articles

Back to top button
image download