செய்திகள்

சுற்றுலா விடுதிகளுக்கு பூட்டு

வன ஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படும் அனைத்து
சுற்றுலா விடுதிகள் மற்றும் சுற்றுலா முகாம்களை இன்று முதல் தற்காலிகமாக
மூடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்டின் தற்போதைய கொரோனா நிலமையினை கருத்திற் கொண்டு இந்த தீர்மானம்
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button
image download