செய்திகள்

சேதன பசளை தொடர்பில் அரசின் அதிரடி முடிவு

சேதனப் பசளைகளின் இறக்குமதியை தற்காலிமாக இடநிறுத்த அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளதாக விவசாயத் திணைக்கள பணிப்பாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.

A DSLR photo of human hand holding a metal and wood shovel full of fresh compost over a black compost bin. There is beautiful green fern in background, it’s a sunny summer day in the garden.

Related Articles

Back to top button