செய்திகள்

ஜனவரி முதலாம் திகதி முதல் நீண்ட தூர பேரூந்து சேவைகள் ஆரம்பம்.

2021 ஜனவரி முதலாம் திகதி முதல் நீண்ட தூர, மாகாணங்களுக்கு இடையில் அனைத்து பேருந்துகளும் மீண்டும் சேவையில் ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை – இலங்கை போக்குவரத்து சபை தெரிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button