...
செய்திகள்

ஜனாதிபதி நாடாளுமன்றுக்கு வருகைதந்தார்!

2022 பாதீடு முன்வைக்கப்படும் நிகழ்வில் கலந்துகொள்வதற்காக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ நாடாளுமன்றத்துக்கு வருகைதந்துள்ளார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen