செய்திகள்

ஜப்பானிடம் இருந்து இலங்கைக்கு 1.4 மில்லியன் தடுப்பூசிகள்

கோவெக்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் ஜப்பானில் தயாரிக்கப்பட்ட அஸ்ட்ரா செனெகா தடுப்பூசியின் 1.4 மில்லியன் டோஸ்களை இலங்கைக்கு பெற்றுக் கொடுக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கைக்கான ஜப்பான் தூதரகம் இதனை தெரிவித்துள்ளது.

வைப்பகப் படம்

Related Articles

Back to top button