செய்திகள்

ஜப்பான் தூதரகத்தின் அறிவிப்பு!

இலங்கைக்கு அத்தியாவசிய மருந்துகளை வழங்குவதற்காக ஜப்பான் யுனிசெப் நிறுவனத்துக்கு 1.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலரை வழங்கியுள்ளது.ஜப்பான் வழங்கும் நிதியில் யுனிசெப் நிறுவனம் இலங்கைக்கு மருந்துகளைக் கொள்வனவு செய்து வழங்கவுள்ளதாக இலங்கைக்கான ஜப்பான் தூதரகம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வேலைத்திட்டத்தின் மூலம் இரண்டு மாத காலப்பகுதிக்குள் இலங்கைக்கு 25 வகையான அத்தியாவசிய மருந்துகள் கிடைக்கவுள்ளன.

Related Articles

Back to top button