மலையகம்

டயகம சமகி விவசாய சங்கத்தின் மூலம் கடன் சலுகைகள் மற்றும் விவசாய உபகரணங்கள் வழங்கி வைப்பு.

டயகம சமகி விவசாய சங்கத்தின் மாதாந்த கூட்டம் 2019.07.04,அன்று மாலை 4.30 மணிக்கு டயகம 2ம் பிரிவு வாசிக்க சாலை மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.

இதில் விவசாய சங்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு கடன் சலுகை மற்றும் விவசாய உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

நிகழ்வில் பிரதேச பிராந்திய கமநல பணிப்பாளர், பிரதேச கமநல அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், பிரதேச கமநல ஆலோசகர்,சமகி விவசாய சங்கத்தின் தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர்,உறுப்பினர்கள் பங்குப்பற்றினர்.

சபீத்

Related Articles

Back to top button