...
செய்திகள்

டோக்கியோ பரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் இலங்கையைச் சேர்ந்த தினேஷ் பிரியந்த ஹேரத், உலக சாதனை..

2020 டோக்கியோ பரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் இலங்கையைச் சேர்ந்த தினேஷ் பிரியந்த ஹேரத், உலக சாதனையொன்றை நிலைநாட்டியுள்ளார்.

ஈட்டி எறிதல் போட்டியின் AF 46 பிரிவில் 67.79 மீற்றர் தூரத்திற்கு ஈட்டியை எறிந்து, சாதனை படைத்துள்ளார்.

பரா ஒலிம்பிபோட்டியில் இலங்கைக்கு முதலாவது தங்கப்பதக்கம் கிடைத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. 

Thanks – 
Trunews 

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen