செய்திகள்

தமிழ் எழுத்தாளர்களின் அவதானத்துக்கு

2017ஆம் ஆண்டுக்கான காலி ‘பெயார்வே’ தேசிய இலக்கிய விருதுகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. வருடாந்தம் இடம்பெற்று வரும் இவ்விருதுவிழாவில் நாவல், சிறுகதை என தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நூல்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படும்.

இவ்விருதுகளுக்கு தமிழ் எழுத்தாளர்கள் விண்ணப்பிப்பது அரிது. பொருத்தமானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். நூலுக்கு பணப் பரிசுகளும் உண்டு. மேலதிக தகவல்களை கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பில் பார்க்கவும். விண்ணப்பிக்கும் இறுதி திகதி 25/July/
2018.http://www.fnla.lk/

ஊடகவியலாளர் ஜீவா சதாசிவம்

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button