விளையாட்டு

தரப்படுத்தலில் 9 ஆவது இடத்தில் இலங்கை அணி

சர்வதேச கிரிக்கட் பேரவை, ஒருநாள் சர்வதேச கிரிக்கட் தரப்படுத்தல்களுக்கமைய இலங்கை அணி 09வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த தரப்படுத்திலில் முதலிடத்தை இங்கிலாந்து அணியும், இரண்டாவது இடத்தில் இந்திய அணியும், மூன்றாவது இடத்தினை தென் ஆப்ரிக்க அணியும் பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. டெஸ்ட் தரப்படுத்தலில் இலங்கை அணி 06வது இடத்தில் உள்ளமையும் சுட்டிக்காட்டத்தக்கது.

Related Articles

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com