...
செய்திகள்

தற்போது நாட்டில் பால்மாவிற்கு தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது -இறக்குமதியாளர்கள்

வங்கிகள் மூலம் கடன் பத்திரங்கள் வழங்க முடியாமல் இருப்பதால், தற்போது நாட்டில் பால்மாவிற்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக பால்மா இறக்குமதியாளர்கள் சங்கத்தின் பேச்சாளரான அசோக பண்டார தெரிவித்தார்.
டொலர் நெருக்கடி மற்றும் துறைமுக கட்டண உயர்வால் பல இறக்குமதிகளை நிறுத்த வேண்டியுள்ளது.
இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களில் ஏற்றுமதி வந்து சேர வேண்டும், மேலும் பால்மா ஏற்றுமதியில் தாமதம் ஏற்படுவதாகவும், கப்பல்கள் இரண்டு மாதங்கள் அல்லது அதற்கு மேல் தாமதமாகலாம் என அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen