செய்திகள்நுவரெலியாமலையகம்

தலவாக்கலையில் அதிபர், ஆசிரியர்களுக்கு இன்று முதலாவது தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டது

கொட்டகலை சுகாதார வைத்திய அதிகாரி காரியாலய பிரிவுக்குட்பட்ட பாடசாலைகளில் கடமை புரியும் அதிபர்கள்,ஆசிரியர்கள்,பத்தனை ஸ்ரீபாத தேசிய கல்லூரியின் உத்தியோகத்தர்கள், கொட்டகலை ஆசிரியர் பயிற்சிக் கலாசாலையின் உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் கல்விசாரா ஊழியர்களுக்கு சினோபாம் தடுப்பூசியின் முதலாவது டோஸ் இன்று(14) கொட்டகலை தேசிய பாடசாலையில் செலுத்தப்பட்டது.

இதேவேளை, லிந்துலை சுகாதார வைத்திய அதிகாரி காரியாலய பிரிவுக்குட்பட்ட பாடசாலைகளில் கடமை புரியும் அதிபர்கள்,ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்விசாரா ஊழியர்களுக்கு சினோபாம் முதலாவது தடுப்பூசியின் முதலாவது டோஸ் லிந்துலை பொதுச் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி காரியாலயத்தில் செலுத்தப்பட்டது.

நன்றி – தினகரன்

Related Articles

Back to top button