...
செய்திகள்நுவரெலியாமலையகம்

தலவாக்கலை நகரிலும் போராட்டம்!

அதிபர் ஆசிரியர் சம்பள முரண்பாடு மற்றும் இலவச கல்வியை உடனடியாக அமுல் படுத்தக்கோரி தலவாக்கலையிலும் போராட்டம் இன்றைய தினம் இடம்பெற்றிருந்தது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen