நிகழ்வுகள்

தலவாக்கலை புனித_பத்திரிசியார் கல்லூரி நடை_பவனி

தலவாக்கலை புனித_பத்திரிசியார் கல்லூரி 82 ஆவது அகவையில் கால்பதிப்பதை முன்னிட்டு மாபெரும் நடை_பவனி இடம் பெற்றது. இதற்கு மலையகம் fm மற்றும் மலையகம்.lk என்பன ஊடக அனுசரணை வழங்கி இருந்தது.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button