செய்திகள்

திகன பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலஅதிர்வு தொடர்பிலான மதிப்பீட்டுக்காக நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் அறிக்கை இன்று..

திகன பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலஅதிர்வு தொடர்பிலான மதிப்பீட்டுக்காக நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் அறிக்கை இன்று சுற்றாமல் அமைச்சின் செயலாளரிடம் கையளிக்கப்படவுள்ளது.

12 உறுப்பினர்களுடன் கூடிய குறித்த குழு திகன உள்ளிட்ட அண்மித்த பகுதிகளில் மேற்கொண்ட ஆய்வின் பின்னர் இந்த அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக புவிசரிதவியல் மற்றும் சுரங்கப்பணியகத்தின் தலைவர் அனுர வல்பொல தெரிவித்தார்.

Related Articles

Back to top button